ﺳﻪشنبه 29 آبان 1397

لیست لغو دفاتر - سال 97

 

 

                            « فهرست دفاتري كه مجوز فعاليت آنها در سال  1397 لغو گرديده است »

 

رديف

نام دفتر

تاريخ لغو

دليل لغو مجوز

1

خط سفر پارس

6/1/97

با توجه به حکم تعلیق برگزاری تور خارج از شئونات اسلامی تور کویر مصر

2

دشت بهشت پرواز

14/1/97

با توجه به عملکرد غیر حرفه ای

3

ابریشم گشت پارس

20/1/97

عدم ارائه ضمانت نامه ، عدم جلب رضایت شاکیان و پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو

4

کارون سیر نور

20/1/97

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه و گزارش عملکرد ، بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی

5

صبا و ساغر

20/1/97

پیرو حکم تعلیق و عدم ارائه ضمانت نامه و گزارش عملکرد و عدم جلب شاکی

6

سور و سات سفر

28/1/97

با توجه به بررسی پرونده و حکم تعلیق ،عدم ارائه ضمانت نامه ، عدم تعیین تکلیف صورتجلسات و عدم حضور مدیرفنی در شرکت،بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل ،عدم تمدید پروانه بهره برداری

7

سیاحت مناظر تتیس

28/1/97

پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو ،عدم ارائه ضمانت نامه ،بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی ،عدم ارائه گزارش عملکرد از سال 94 تاکنون

8

مستانه پرواز مهر

28/1/97

پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو ،بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی و عدم ارائه ضمانت نامه ،عدم ارائه گزارش عملکرد طی 2 سال گذشته

9

کلهر پرواز ایرانیان

28/1/97

پیر حکم تعلیق و اخطار لغو و عدم ارائه ضمانت نامه ،عدم ارائه گزارش عملکرد طی
 2 سال گذشته ،بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی و تعطیلی محل فعالیت

10

رویای شیرین جهان

28/1/97

پیرو حکم تعلیق و نظر به عدم ارائه ضمانت نامه بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل،عدم ارائه گزارش عملکرد

11

آریا فر پرواز

17/2/97

پیرو اخطار و تعلیق و اخطار لغو و عدم ارائه ضمانت نامه ،تعطیلی محل فعالیت و عدم پاسخگوئی به مکاتبات

12

ندای وحدت

17/2/97

عدم ارائه ضمانت نامه ،تعدد شکایات ،عدم جلب رضایت شاکیان و پیرو حکم تعلیق

13

آی سو گشت

17/2/97

پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو و عدم  ارائه ضمانت و تعطیلی محل فعالیت

14

خط استوا سعادت

17/2/97

پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو و نظر به تعطیلی شرکت بدون اخذ تأییدیه ،عدم ارائه ضمانت نامه،عدم ارائه گزارش عملکرد

15

آریابان طبیعت و فرهنگ

24/2/97

پیرو اخطار و تعلیق و اخطار لغو عدم ارائه ضمانت نامه ،بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی ،عدم ارائه گزارش عملکرد

16

دینا گشت آریایی

24/2/97

پیرو تعلیق و اخطار لغو ،عدم ارائه گزارش عملکرد،عدم تعیین تکلیف وضعیت محل فعالیت و مدیرفنی

17

عرش کمال

24/2/97

پیرو حکم اخطار لغو و تعطیلی شرکت فعدم تمدید پروانه ،عدم ارائه گزارش عملکرد

18

ناجی سیر آسیا

24/2/97

عدم ارائه ضمانت نامه بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی ،تعدد شکایات ،عملکرد غیرحرفه ای

19

رویای سفر کادوس

24/2/97

پیرو حکم تعلیق و نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی و عدم تمدید ضمانت نامه و با توجه به اخطار لغو

20

نادیا پرواز

5/3/97

با توجه به فعالیت در زمان تعلیق و باستناد گزارش حراست

21

حس خوب سفر

7/3/97

پیرو اخطار لغو ،عدم ارائه ضمانت نامه و عدم جلب رضایت شاکی و عدم تمدید پروانه بهره برداری

22

النا سیر پارس

7/3/97

پیرو تعلیق و اخطار لغو،تعدد شکایات،عدم ارائه ضمانت نامه

23

عرشیا گشت پارس

23/3/97

پیرو حکم تعلیق و عدم جلب رضایت شاکیان

24

آنی گشت تهران

23/3/97

پیرو اخطار تعلیق و اخطار لغو ،عدم ارائه ضمانت نامه ،گزارش عملکرد ،تغییر محل فعالیت و بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی

25

در سفید خا.رمیانه

11/4/97

عدم ارائه ضمانت نامه بانکی و پیرو اخطار لغو و بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل

26

مهیال

27/4/97

با توجه به نواقص موجور در پرونده ،عدم ارائه گزارش عملکرد،عدم تمدید پروانه و پیرو حکم تعلیق

27

اوراسیا

27/4/97

با توجه به عدم تطبیق وضعیت،مجوز فعالیت

28

هامون پرواز (شعبه)

3/5/97

عدم ارائه ضمانت نامه بانکی،عدم ارائه گزارش عملکرد،تعطیلی محل بدون تأییدیه

29

میهن دوستان لیدوما

3/5/97

بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و عدم ارائه گزارش عملکرد،تعطیلی و عدم پاسخگوئی بدون اخذ تأییدیه و دو مورد سابقه تعلیق فعالیت

30

سام الیت آیریا

3/5/97

عدم ارائه ضمانت نامه معتبر،تعدد شکایات واصله و پیرو حکم تعلیق

31

آوانگاردز

10/5/97

عدم ارائه ضمانت نامه معتبر،پیرو حکم تعلیق و نامه اخطار و عدم ارائه گزارش عملکرد

32

آوای گردشگران یاس

10/5/97

با توجه به تعدد شکایات واصله و عدم ارائه ضمانت نامه ،پیرو حکم تعلیق و اخطار لغو

33

مانا بال پارس

10/5/97

با توجه به درخواست صاحب امتیاز و انصراف از فعالیت

34

اریکه فارس ایرانیان

10/5/97

با توجه به پلمب محل شرکت توسط مرجع قضایی و بلاتکلیفی مدیرعامل و مدیرفنی و پیرو حکم تعلیق

35

ندا گستر کوثر

10/5/97

عدم تعیین تکلیف وضعیت مدیرفنی و مدیرعامل و عدم ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر و پیرو اخطار

36

هیلدا سیر قرن

10/5/97

درخواست اعلام انحلال شرکت

37

کاخ سپید سفر

22/5/97

با توجه به نواقص موجود در پرونده عدم ارائه ضمانت نامه معتبر و ارائه گزارش عملکرد ، تعطیلی و عدم فعالیت،عدم معرفی مدیرفنی

38

صنوبر دماوند

22/5/97

عدم ارائه ضمانت نامه بانکی،عدم ارائه گزارش عملکرد از سال 93،عدم تمدید پروانه

39

دولتشاد

24/5/97

عدم ارائه ضمانت نامه معتبر،عدم ارائه گزاش عملکرد،عدم تمدید پروانه فعالیت و گزارش تعطیلی محل شرکت بیش از 3 ماه

40

ارسطو پرواز آریان

24/5/97

عدم ارائه ضمانت نامه معتبر،عدم ارائه گزارش عملکرد تعدد شکایات و پیرو حکم تعلیق

41

چوگان گشت صحرا

29/5/97

با توجه به عدم شروع فعالیت دفتر از زمان اخذ مجوز

42

شانا گشت پارس

22/5/97

با توجه به اعلام انصراف از فعالیت شعبه

43

راه ابریشم تخت جمشید

13/5/97

با توجه به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مبنی بر انحلال شرکت

44

آویس گشت

7/6/97

عدم ارائه ضمانت نامه ،عدم تمدید پروانه بهره برداری ،عدم ارائه گزارش عملکرد

45

سفیران سیر آذر

7/6/97

عدم تطبیق وضعیت با آئین نامه ،ضمانت نامه،مدیرفنی

46

رهیابان تعطیلات

7/6/97

فروش مالکیت زمانی و صدور حکم تعلیق

47

سلامت سیر کیان

7/6/97

عدم تطبیق وضعیت در خصوص مدیرعامل و مدیرفنی اجرای تورهای زیارتی و پیرو حکم تعلیق

48

همسفران البرز

7/6/97

عدم ارائه ضمانت نامه و عدم ارائه ضمانت نامه و عدم ارائه گزارش عملکرد

49

راگا سیر

7/6/97

عدم ارائه ضمانت بانکی و تعطیلی محل فعالیت

50

سیما گشت اسو

7/6/97

عدم ارائه گزارش عملکرد،تعطیلی و عدم فعالیت طبق گزارش بازدید

51

آراسته سفر آرمانی

7/6/97

عدم ارائه ضمانت نامه بانکی،عدم ارائه گزارش عملکرد و عدم تمدید پروانه بهره برداری

52

ستاره طلایی کهربا

7/6/97

عدم اجرای رای کمیسیون رسیدگی به شکایات،توقیف و ابطال ضمانت نامه شرکت ،عدم ارائه گزارش عملکرد و تعدد شکایات واصله

53

اوج سفر ایرانیان

7/6/97

با توجه به توقیف ضمانت نامه،وجود شکایات ،عدم ارائه گزارش عملکرد،گزارش تعطیلی

54

مروارید دریای جهان

7/6/97

عدم ارائه ضمانت نامه،گزارش عملکرد،تمدید پروانه،عدم تطبیق وضعیت مدیرفنی

55

مرآت گشت پایتخت

14/6/97

عدم  ارائه ضمانت نامه معتبر،عدم ارائه گزارش عملکرد،عدم تمدید پروانه بهره برداری

56

سیر سمان

14/6/97

پیرو حکم تعلیق و عدم تطبیق وضعیت ضمانت نامه و گزارش عملکرد و اخطار

57

سلوی سیر

14/6/97

عدم ارائه ضمانت نامه معتبر و صدور نامه اخطار

58

ساحل گشت

14/6/97

 

59

گشت شور آفرین

14/6/97

بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی و صدور نامه اخطار جهت تعیین تکلیف

60

بیستون گشت باختر

14/6/97

با توجه به گزارش مدیرفنی و مدیرعامل شرکت ،عدم ارائه گزارش عملکرد،ارائه ضمانت نامه و بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی از زمان استعفای نامبرده

61

پادینا گشت پرواز

15/7/97

درخواست انحلال شرکت

62

چوبین پرواز

16/7/97

درخواست انحلال شرکت

63

سامان سیر هستی

16/7/97

درخواست انحلال شرکت

64

سلامت سیر کیان

16/7/97

پیرو حکم تعلیق،حکم لغو اولیه،عدم ارائه گزارش عملکرد،بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیزفنی و محل فعالیت و فعالیت خارج از موضوع (اجرای تور زیارتی)