ﺳﻪشنبه 04 تیر 1398

بخشنامه ها و دستورالعمل های - سال 97

 عنوانشرححجم کلیک
تغییر رویه صدور روادید در فرودگاههای تانزانیا برای اتباع ایرانی و 28 کشور دیگربخشنامه شماره 972/126/9572 مورخ 1397/08/0296.87 KBدانلود0
حضور تمام وقت مدیر فنی طبق آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگریبخشنامه شماره 972/126/9428 مورخ 1397/08/0198.50 KBدانلود0
لزوم أخذ ویزا به منظور جلوگیری از بروز اتفاقات احتمالی جهت سفر به کشور صربستانبخشنامه شماره 972/126/9319 مورخ 1397/07/29 97.15 KBدانلود0
ممنوعیت ورود داروهای غیرمجاز و روانگردان و مجازات جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر در کشور گرجستانبخشنامه شماره 972/126/8864 مورخ 1397/07/1797.81 KBدانلود0
برگزاری تور توسط برخی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون استفاده از راهنمای دارای کارتبخشنامه شماره 972/126/8861 مورخ 1397/07/17 97.59 KBدانلود0
معرفی شرکتهای ممنوع کار بدلیل بدهی به معاونت گردشگری وزارت فرهنگ کشور عراقبخشنامه شماره 972/126/8780 مورخ 1397/07/1696.03 KBدانلود0
پاسخگویی به درخواستهای ثبت شده در سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگریبخشنامه شماره 972/126/8694 مورخ 1397/07/14445.95 KBدانلود0
انتخاب شعار ملی گردشگری و طراحی برند ملی گردشگری ایرانبخشنامه شماره 972/126/8668 مورخ 1397/07/141.10 MBدانلود0
مجازات جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر و روانگردان در کشور گرجستانبخشنامه شماره 972/126/6151 مورخ 1397/05/13 1.17 MBدانلود0
تخلف برخی از دفاتر در اجرای تورهای داخلیبخشنامه شماره 972/126/6114 مورخ 1397/05/13101.08 KBدانلود0
ثبت اطلاعات در سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگریبخشنامه شماره 972/126/5939 مورخ 1397/05/08865.96 KBدانلود0
ایجاد لینک سامانه بهین یاببخشنامه شماره 972/126/3825 مورخ 1397/03/27114.67 KBدانلود0
تسهیل در صدور روادید فرودگاهی ورود به کشور عمانبخشنامه شماره 972/126/13379مورخ 1397/11/02 245.21 KBدانلود0
رعایت شئونات اسلامی در برگزاری تور در ایام فاطمیهبخشنامه شماره 972/126/13222مورخ 1397/10/30 99.24 KBدانلود0
قرار گرفتن ماده پرمنگنات در ردیف کالاهای ممنوعه کشور آذربایجانبخشنامه شماره 972/126/13217مورخ 1397/10/30837.96 KBدانلود0
هشدارهای مسافرتی برای سفر به آفریقای جنوبیبخشنامه شماره 972/126/13216مورخ 1397/1030575.93 KBدانلود0
فهرست مناطق دارای محدودیت تردد برای گردشگران خارجیبخشنامه شماره 972/126/13212مورخ 1397/10/3097.17 KBدانلود0
استرداد مالیات ها و عوارض پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجیبخشنامه شماره 972/126/13133مورخ 1397/10/26926.16 KBدانلود0
خودداری از سفرهای غیر ضروری به کشور گرجستانبخشنامه شماره 972/126/12409مورخ 1397/10/1197.00 KBدانلود0
لزوم انعقاد قرارداد مکتوب با مسافران نوروزی و جام ملتهای آسیابخشنامه شماره 972/126/12089مورخ 1397/10/0495.88 KBدانلود0
ورود و خروج غیر قانونی اتباع خارجی به سرزمین های جمهوری خودمختار کریمه و شهر سواستوپولبخشنامه شماره 972/126/11892مورخ 1397/10/02 97.10 KBدانلود0
استفاده از ظرفیت طرح کاج در صنعت گردشگریبخشنامه شماره 972/126/11839مورخ 1397/09/28116.45 KBدانلود0
اطلاع رسانی جهت مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیابخشنامه شماره 972/126/11795مورخ 1397/09/2898.00 KBدانلود0
رزرو مسافران در اماکن و فضاهای اقامتی فاقد مجوزبخشنامه شماره 972/126/11515 مورخ 1397/09/1996.20 KBدانلود0
اطلاع رسانی به دفاتر مسافرتی بدلیل فقدان مدارک و مستندات لازم جهت ارائه در واحد شکایاتبخشنامه شماره 972/126/11369 مورخ 1397/09/17110.44 KBدانلود0
کلاهبرداری تحت پوشش عناوین مقامات ارشد سازمانبخشنامه شماره 972/126/11363مورخ 1397/09/1796.07 KBدانلود0
نمایشگاه گردشگری اسلوونی از تاریخ 11 لغایت 13 بهمن ماه سالجاری در مرکز نمایشگاهی لیوبلیانابخشنامه شماره 972/126/11328مورخ 1397/09/14996.26 KBدانلود0
اعلام قانون جدید اخذ مالیات توریستی کلیه مسافران خروجی از فرودگاه ها و بنادر کشور ژاپنبخشنامه شماره 972/126/11298 مورخ 1397/09/141.80 MBدانلود0
تسهیل روادید در هنگ کنگبخشنامه شماره 972/126/11133مورخ 1397/09/11659.49 KBدانلود0
رعایت شئونات اسلامی در برگزاری تورهای زمستانیبخشنامه شماره 972/126/11123مورخ 1397/09/1197.28 KBدانلود0
یادآوری مفاد بند ج ماده 20 آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگریبخشنامه شماره 972/126/10467 مورخ 1397/08/22108.54 KBدانلود0
اطلاع رسانی در خصوص عدم به کارگیری اشخاص فاقد کارت راهنمای گردشگریبخشنامه شماره 972/126/10210 مورخ 1397/08/1598.77 KBدانلود0