اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان تهران

تاریخ: 15 مهر 1397

بازدید رایگان از موزه ها در روز جهانی کودک

به مناسبت 16 مهر روز جهانی کودک بازدید از موزه های تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی استان تهران رایگان است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، به مناسبت روز جهانی کودک بازدید از موزه ها واماکن فرهنگی، تاریخی برای بازدید کنندگان به همراه کودکان تا «12 سال کامل» در روز دوشنبه 16 مهر ماه به صورت رایگان است.

«روز جهانی کودک، فرصت مناسبی برای آشنایی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با میراث فرهنگی، هویت تاریخی و فرهنگ و تمدن ایران زمین است.»

تهیه وتنظیم: سعیده قهرمانی

روتیتر