اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان تهران

تاریخ: 01 آبان 1397

مراسم بزرگداشت مقام زنان روستایی در موزه نقاشی پشت شیشه

به پاس بزرگداشت زنان این سرزمین در موزه نقاشی پشت شیشه مراسم نکوداشت مقام زنان روستایی با معرفی  غذاهای سنتی ایل بختیاری و حضور افراد با لباس های محلی کردستان چهارشنبه 2 آبان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهران مهدی کارخانی مدیر موزه نقاشی پشت شیشه با اعلام این خبر گفت: «از اهداف بلند مدت این موزه نسبت به رویداد محور بودن فعالیت های فرهنگی، از این پس دراولین چهارشنبه هر ماه موزه نقاشی پشت شیشه با معرفی فرهنگ ها و سنن مناطق مختلف کشور اقدام به برگزاری مراسم ویژه می نماید.»

کارخانی گفت: «در این مراسم نمایش دست آفریده های روستایی و اجرای زنده نقاشی پشت شیشه با موضوع زنان روستایی نیز اجرا می شود.»

این مراسم چهارشنبه 2 آبان ماه ساعت 15 برگزار می شود.

تهیه و تنظیم: سعیده قهرمانی

روتیتر