یکشنبه 28 مهر 1398

کامروز انبیر

مسئول پشتیبانی

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 021-88913041

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • 1- خدمات
  2-ترابری
  3- تاسیسات
  4- فضای سبز
  5-مخابرات
  6- تدارکات
  7- ناظر بر امور فنی